ចាប់ផ្តើមការងារជាមួយ ហ្វីលីព ឡាយហ្វ៍ ឥឡូវនេះ!

ល.រ តួនាទី ចំនួន ទីតាំង ថ្ងៃផុតកំណត់
1. ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត 1 ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ 31 January 2022
2. ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត 1 ខេត្តព្រៃវែង 31 January 2022
3. ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត 1 ភ្នំពេញ 31 January 2022

បេក្ខជន ឬបក្ខនារីចាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើរប្រវិត្តរូបសង្ខេប (CV) មកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលផ្នែកធនធាមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វីលីព ឡាយហ្វ៍ ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ 27AB មហាវីថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាកច្រកម្ពុជា។ ឬតាមរយៈសារអេឡិចត្រនិច hr@philliplife.com.kh ឬតាមប្រអប់សារហ្វេសប៊ុក PhilipLifeCambodia សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023 426 888

ចូលរួមជាមួយហ្វីលីព ឡាយហ្វ៍

image

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដែលមិនប៉ះពាល់ម៉ោងការងារ និងការសិក្សារបស់លោកអ្នក។ ទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំឥឡូវនេះ  023 426 888

ដាក់ពាក្យធ្វើការជាមួយយើងឥឡូវនេះ!

ផ្ជាប់ជាមួយ CV របស់លោកអ្នក (ទំហំធំបំផុតត្រឹម 2MB ប្រភេទ CV ត្រូវបានអនុញ្ញាត pdf, jpg, png, jpeg)